Devlet Planlama Örgütü’nün (DPÖ) 2014-2015 Hane Halkı Bütçe Anketi kapsamında Aralık ayı için örnek olarak belirlenen 270 hane halkının adresine posta yoluyla mektuplar ve broşürler gönderildi.

DPÖ Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, yazılı açıklamasında, anketin DPÖ’nün görevlendirdiği anketörler tarafından gerçekleştirileceğini belirterek, anketörlerin örneğe çıkan hane halklarını birlikte yapacakları bir program dahilinde bir ay boyunca ihtiyaç duyulacak zaman aralıklarıyla ziyaret ederek çalışmalarını tamamlayacaklarını belirtti.

Muhtaroğlu, ayrıca DPÖ-İstatistik ve Araştırma Dairesi çalışanları olan kontrol memurlarının, anketörleri ve anketin alan uygulamasını çeşitli zamanlarda anket yerine gerçekleştirecekleri ziyaretlerle denetleyeceklerini kaydetti. 

Muhtaroğlu, bu anketle ilgili olarak özellikle anket uygulanan hane halkları tarafından alandaki görevlilere yardımcı olunmasını, anket çalışmasına olumlu katkı yapılmasını ve şikayet veya önerilerin 2287653 numaralı telefona veya dpo@devplan.org e-mail adresine bildirilmesini rica etti.

Ödül Muhtaroğlu, ekonomik ve sosyal değişimleri yakından izlemenin, ileriye dönük etkin sosyo-ekonomik politikalar belirleyerek sosyal ve ekonomik sorunların çözümlenmesine yönelik önlemler almak ve yaşamın her alanında sağlıklı istatistiki bilgilerin derlenmesini gerektirdiğini ifade ederek, bu bağlamda Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi’nin  çeşitli konularda sayım ve anket çalışmaları yaptığını kaydetti.

1 Ekim 2014 ile 30 Eylül 2015 tarihleri arasında 12 ay boyunca uygulanacak “2014-2015 Hanehalkı Bütçe Anketi” ile ülkedeki hane halklarının tüketim kalıplarında ve harcama alışkanlıklarında zaman içinde meydana gelen değişikliklerin belirlenmesi ve böylece Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) hesaplamalarına baz teşkil eden tüketim yapısının güncelleştirilerek fiyat endekslerine yansıtılmasını ve hane halklarının gelir düzeyleri ile sosyo-ekonomik karakteristiklerinin saptanmasının hedeflendiğini belirten Muhtaroğlu, şöyle devam etti: 

“Bu amaçla 4 Aralık 2011 Nüfus Sayımı adres çerçevesi baz alınarak ülke geneli bloklara ayrılmıştır. Örnek çekiminin birinci ayağını oluşturan örnek blokların belirlenmesinin ardından, Haziran 2014 tarihinde örneğe çıkan bloklar alanda taranarak adres güncellemesi yapılmıştır. Güncellenen adreslerin bilgisayar ortamında listelenmesi sonrasında, örnek çekiminin ikinci ayağı ve nihai örnekleme birimi olan örnek adresler belirlenmiştir.

2014-2015 Hane Halkı Bütçe Anketinde, her ay 270 olmak üzere toplam 3,240 farklı hanehalkına ‘Hane Halkı Bütçe Anketi’ uygulanacaktır. Aralık ayında örneğe çıkan 270 Hane Halkının adreslerine posta yolu ile mektuplar ve broşürler gönderilmiştir.”